Chiller İçin Su Özellikleri

Chiller ve Kondanserler İçin Tavsiye Edilen Su Özellikleri

Suyun pH derecesi, alkalinite değeri, sertliği, içerdiği iyonların miktarı ve sıcaklığı suyun korozif veya kireç taşı yapıcı olmasına etkendir. Soğutma sisteminde suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak kireç taşı oluşumu ve korozyon etkisini en aza indirmek için tesisat içerisindeki suyun ve besleme sularının özelliklerinin dikkate alınması önem arz etmektedir.

Bakır borulu chiller ve kondanserlerde dolaşan sularda bulunması tavsiye edilen özellikler aşağıda özetlenmiş ve bunlarla ilgili değerler ekte bir tablo halinde verilmiştir.

1-     Su içerisindeki Amonyum iyonları (NH4+) bakır için çok zararlıdır. Bu iyonlar bakır boruların işletme ömrünü olumsuz olarak etkileyen en önemli faktörlerdendir. Suyun içerisinde Amonyum iyonları (NH4+) bulunmamalıdır. 

2-     Klor iyonları (CI) bakır yüzeylerde küçük delikler şeklinde korozyon oluşmasına neden olur.

 Sülfat iyonları (SO42) bakır yüzeylerde küçük delikler şeklinde korozyon oluşmasına neden olur.

Suyun içerisindeki Fluor (FI) iyonu asit ve korozyon oluşumuna neden olur.

Suda çözünmüş demir, suda çözünmüş oksijen ile birleşip pas yapıcı özellik kazanır ve tesisat çamuru oluşturur.

 Su içerisinde çözünmüş haldeki silikonun asit oluşturma ve korozyona neden olma tehlikesi vardır.

 

UYARILAR

1.      Soğutma gruplarının evaportaör / kondanser su debileri dizayn değerinde ve rejim halinde (sürekli ve kararlı) olmalıdır. Cihazların nominal su debisi altında çalıştırılması lokal donmalara evaporatör delinmesine ve kompresör hasarlarına neden olabilir.

2.      Cihazların nominal su debilerinin üstünde kullanılması bakır borularda aşınmaya ve ısı transferi problemlerine neden olabilir.

3.      Evaporataör debisinin rejim halinde olmaması (dalgalanması) durumunda ısı transferinin azalması sonucu kompresöre likit gelebilir, mekanik ve elektriksel hasarlanmalara neden olabilir.

4.      Birden fazla soğutma grubunun kullanılması durumunda chiller pompalarının her bir chiller için bağımsız olması tavsiye edilir.

FİZİKLER ÖZELLİKLERİ (20°C’de)

pH derecesi

7 < pH < 8

Elektriksel Direnç

>3000 Ohm/cm

Elektriksel İletkenlik

200 < Elk. İletk. < 600 µ S / cm

Çözünmüş Oksijen

< 5 mg/l

Çözünmüş Demir

< 0,5 mg/l

Çözünmüş Silisyum

< 1 mg/l

 

SUYUN SERTLİĞİ

TH (Toplam Sertlik)

TH > 5°F

TAC (Toplam Alkalimetri Değeri)

TAC < 100°F

 

İYONİK KOMPOZİSYONLAR

Amonyum NH4+

0 mg/l

Sülfatlar

< 30 mg/l

Klor

< 10 mg/l

Flour

< 0,1 mg/l

 

Teklif İsteyin

Acil Arıza Bildirimi